Mats AdamsonE-post      mats@firevent.se
Mobil nr.  0723 - 895 285

 

Mats är VD och jobbar med med försäljning och kundrelationer.
I sitt tidigare arbetsliv har han bla. jobbat med underhåll samt tillverkning av maskiner och utrustningar. Vid teknisk support och övriga produktfrågor, kontakta gärna Mats.

   Kent HögbergE-post      kent@firevent.se
Mobil nr.  072-501 51 12

Kent är säljare och teknisk support som även jobbar med marknadsföring, miljö och kundrelationer.
Han har tidigare bland annat arbetat som konsult inom bilindustrin. Kontakta gärna Kent för teknisk support och övriga produktfrågor.

    Thomas NymanE-post      produktion@firevent.se
Mobil nr.  073-841 39 00

Thomas Nyman är en av våra två produktionsansvariga och ansvarar för produktion, CAD konstruktion, kvalitet och miljö. Han har stor erfarenhet av vår produktion och våra produkter. Thomas har tidigare arbetat inom produktion i bilindustrin.

    Roger SöderlundE-post      produktion@firevent.se
Mobil nr.  073-841 39 00

Roger Söderlund är en av våra två produktionsansvariga och ansvarar för produktion, CAD konstruktion, kvalitet och miljö. Han har stor erfarenhet av vår produktion och våra produkter. Roger har tidigare bland annat arbetat som produktionstekniker i bilindustrin.