FVEP
Rökgasventilator med isolerat plåtlock

Uppåtgående brandgasventilator med ett plåtlock och en gasfjädermekanism för öppning av luckan. En ventilator främst anpassad för renovering och utbyte av gamla uttjänta rökgasluckor. 
 
Rökgasluckans öppningsvinkel är 90° och kan beställas i sarghöjd från 95mm eller högre för att monteras på en redan befintlig sarg eller direkt på taket. 
Ventilatorn byggs samman i vår produktion och levereras som en komplett enhet, färdig att monteras på taket.