FVTP-CE
Rökgasventilator med två isolerade plåtlock

Uppåtgående brandgasventilator med två plåtlock och en gasfjädermekanism för öppning av locken. En rökgaslucka för nybyggnation och passande för tak med taklutning lägre än 25°. 
 
Rökgasluckan är CE-godkänd med en öppningsvinkel på 90° på båda locken och kan beställas i sarghöjd från 250mm eller högre för att monteras på befintlig sarg eller direkt på taket. 
Ventilatorn byggs samman i vår produktion och levereras som en komplett enhet, färdig att monteras på taket.