Elektriska tillbehör

Det finns många tillbehör som kan få brandventilatorn att fungera på det sätt ni önskar. 

Har ni frågor eller önskemål ska ni inte tveka att kontakta oss så hjälps vi åt att hitta en bra lösning.

loading...

Hållmagnet 
Med en hållmagnet monterad på brandventilatorn får man en kontrollerad brandgasventilation. 24V håller magnetens ankare på plats, men när strömmen brytas via öppningsknapp eller indikation från larmcentral eller detektor, försvinner magnetismen och ankaret släpper från magneten varvid brandventilatorn öppnar. För att eliminera risken för ofrivillig öppning vid strömavbrott (vilket kan vara olyckligt vid regn eller snöfall) bör en batteribackup som säkerställer strömmatningen installeras.

Datablad 24V Hållmagnet

Komfortventilation
Genom att utrusta brandventilatorn med en elmotor och styrsystem kan den även användas till daglig komfortventilation. Exempel på situationer där komfortventilation avsevärt kan förbättra inneklimatet:

  • Då arbetsplatser är högt belägna i en lokal, ex. på entresolplan
  • I trapphus som är utsatta för mycket solljus
  • I låga lokaler med platta tak som där det kan vara svårt att evakuera oönskad värme under sommaren 
Komfortventilationen kan styras manuellt eller helt automatiskt via termostat. Det går även att koppla in en regn och vindgivare som stänger ventilatorn vid kraftiga vindar eller om det börjar regna.

Datablad Komfortknapp 

Termostat
Genom att koppla en inomhustermostat till komfortventilationen kan man styra vid vilken temeratur det skall vara öppet respektive stängt. 
Datablad Termostat

Regn och vindgivare
Utrusta komfortventilationen med en regn och vindgivare som stänger ventilatorn vid kraftiga vindar eller om det börjar regna. Regn och vindgivare i kombination med en inomhustermostat gör komfortventilationssystemet helt automatiskt.     

Datablad Regn och vindgivare

Gränslägesbrytare / signalgivare 
Gränslägesbrytare kan monteras på brandventilator för att ge signal till styrcentral / inbrottslarm / driftlarm / indikeringslampa att ventilatorn är öppen. När en brandventilator även används till manuellt styrd komfortventilation, är det lätt att glömma stänga, vilket kan orsaka fuktskador om snö eller regn kommer in genom den öppna brandventilatorn. Montera då en signalgivare i brandventilatorn och en indikeringsdosa där personal tydligt ser om det är öppet eller stängt.  

Datablad Gränslägesgivare

Detektorer
Vi har EN54–7:2000 godklända rök och värmedetektorer anpassade för samtliga våra rökluckesystem


Datablad Rökdetektor för hållmagnet

Datablad för rökdetektor motoriserad lucka

Datablad för värmedetektor motoriserad lucka