Styrcentraler & öppningsknappar

Brandventilatorer kan kopplas till brandlarmssystem eller detektorer för automatisk öppning. Brandventilatorer med gastryckfjädrar är även försedda med smältlås som utlöser öppningsmekanismen och öppnar ventilatorn vid en viss förutbestämd temperatur.

Eftersom en öppen brandventilator även släpper in syre till en brand är det önskvärt att kunna bestämma när ventilaton skall öppnas. Detta är framför allt något som räddningstjänsten förordar. Nedan hittar ni några vanliga styrcentraler för öppning av brandventilatorer.

Har ni frågor eller önskemål ska ni inte tveka att kontakta oss så hjälps vi åt att hitta en bra lösning.

loading...

Nyckelbrytare (för system med hållmagneter)

Brandventilatorer som är kopplade till denna nyckelbrytare öppnas med hjälp av en brandkårsnyckel. Det är en liten smidig lösning med diod som indikerar för öppen lucka.

Datablad Nyckelbrytare

RLS-100 (för system med hållmagneter)

Styrningen används för att med hjälp av vred öppna brandventilatorer som är utrustade med hållmagneter (den kan även användas till fläktar, utrymningslarm och liknande).
Vreden är monterade i en metallkapsling med en transparent lucka. Luckan öppnas med hjälp av en brandkårsnyckel. Centralen finns antingen med ett eller två vred samt även med tillbehöret relä för vidaresändning av signal om öppna luckor

Datablad RLS-100

Manöverskåp och brytare (för system med hållmagneter)

Detta lackade plåtskåp öppnas med brandkårsnyckel för att nå den återfjädrande brytaren som öppnar brandventilatorn. Plåtskåp är ett lämpligt alternativ i trapphus och på offentliga platser där man vill undika att andra än räddningstjänsten aktiverar brandventilatorn. Vanligaste alternativen:

  • För utanpåliggande montering
  • För inmurning i vägg.   
Datablad Manöverskåp och brytare

1-1-1-V (strömförsörjning till en 24V elmotor)

Denna strömförsörjning är avsedd för 1 brandventilator med elmotor. Centralen har knapp för brandöppning (bakom glas) samt utvändiga knappar för styrning av komfortventilation.
Regn och vindgivare kan koppas till denna strömförsörjning.
Batteribackup är standard.

Brandtryckknapp (för system med elmotorer)

Denna öppningsknapp sitter bakom ett glas som skall krossas för att nå öppningsknappen till brandventilatorn. Det finns tre dioder som bevakar systemet och lyser vid aktuell status:

  • Grönt = systemet är ok
  • Rött   = brandventilator är öppen
  • Gul    = fel i systemet 
Datablad Brandtryckknapp T6

Datablad Brandtryckknapp BVT

Upp / ner knapp (för styrning av elmotorer till komfortventilation)

U/N knapp endast avsedd att öppna eller stänga komfortventilation på brandventilatorer som är försedda med elmotor. Den har inget med brandventilationsfunktionen att göra


Datablad Upp/ner knapp

Nyckel komfort upp / ner knapp (för låsbar styrning av elmotorer till komfortventilation)

Nyckelkomfortbrytaren är en låsbar knapp för komfortventilation. Denna produkt är särskilt lämplig då en motoriserad röklucka även används till uppstigning på tak. Man öppnar luckan genom att vrida nyckeln och tar sedan med sig nyckel så ingen kan stänga luckan då man befinner sig på taket. Den hindrar även obehöriga att ta sig upp på taket.

Datablad Nyckelkomfortbrytare

Termostat (för automatisk styrning av elmotorer till komfortvent.)

En termostat styr automatiskt öppning och stängning av komfortventilationen. Termostaten är helt frikopplad från brandventilationsfunktionen.


Datablad Termostat

Omställningsknapp (för att bestämma om komfortventilationen skall styras manuellt eller automatiskt via termostat)

Denna strömställare är endast avsedd att styra komfortventilationen på brandventilatorer som är försedda med elmotor. Den har inget med brandventilationsfunktionen att göra. Strömställaren bestämmer om komfortventilationen skall styras manuellt med en U/N knapp eller automatiskt via termostat.
Det är lämpligt att komplettera med regn/vindgivare till ett automatiskt system med termostat, för att slippa problem vid hårda vindar eller regn.

Datablad Omställningsknapp